CASA RAMÓN MARINÉS, A SANT CARLES DE LA RÀPITA, CUINA DE MARISC I PEIX         DEL DELTA

Cap concessió a la sofisticació, tampoc a la sorpresa i [...]